12 RAZLOGOV PROTI CETI

Vsi so že povzdignili glas proti škodljivim sporazumom, povzdigni svoj glas še ti!

Tukaj je dvanajst razlogov, zakaj.

RAZLOG 1
STOP CETA_RAZLOG 1
Sporazum CETA s sistemom reševanja sporov (ICS) podeljuje 42.000 ameriškim korporacijam preko kanadskih podružnic pravico, da našo vlado zaradi njenih odločitev tožijo na posebnih arbitražnih razsodiščih.

 

RAZLOG 2
STOP CETA_RAZLOG 2

Imenujte ga mehanizem za reševanje sporov med vlagatelji in državami, imenujte ga bilateralno investicijska sodišča, imenujte ga ISDS ali ICS, sprememb ni! CETA prinaša paralelni pravni sistem, mestece nad oblaki, do katerega ne sežejo državni zakoni in kjer lahko mirno (izključno) tuji investitorji tožijo državo, če jim kaka državna določba ne ustreza.

 

RAZLOG 3
STOP CETA_RAZLOG 3
Česar ni v sporazumu, je del sporazuma!
Sporazum CETA je prvi sporazum, kjer dostop na trg na področju storitev temelji na t.i. negativnem pristopu. Katere storitve se bodo v prihodnje še smatrale za javne dobrine, je prepuščeno vedeževalcem.
Liberalizaciji bodo podvržene vse storitve, izjema bodo tiste vpisane v ”negativni seznam”. Storitve, po katerih se bo potreba šele v prihodnje izkazala, bodo avtomatično podvržene tržnim pravilom sporazuma.
Slovenija socialna država … zbogom!

 

RAZLOG 4
STOP CETA_RAZLOG 4

Vse za trg ─ čim manj zaščite potrošnikov!
Evropska unija pri pripravi zakonov na področju pridelave in predelave prehrane ali kemikalij temelji na ti. previdnostnem načelu, ki deluje preventivno in ne dovoljuje trženja prehrane ali blaga, za katerega proizvajalec ni onkraj dvoma dokazal njegove varnosti za uporabo ali uživanje.
S sporazumom CETA bodo za pogajalsko mizo o spremembah predpisov sedeli predstavniki kapitala, ki si nadvse želijo odpraviti to načelo in jo zamenjati s tržnim načelom tveganja, po katerem bi bili prepovedani le izdelki, ki so dokazano škodljivi.

 

RAZLOG 5
STOP CETA_RAZLOG 5

Povej mi, kaj ješ in povedal ti bom, kaj si!
…ali pa ne, če bo s sporazumom CETA odpravljena stroga uredba EU o označevanju prisotnosti gensko spremenjenih organizmov v izdelkih. Poleg tega je Kanada tretji največji proizvajalec GSO na svetu in ravno CETA ponuja korporacijam vsa potrebna orodja za odpravo ovir (npr. previdnostnega načela) in vpeljavo gensko spremenjenih proizvodov v evropsko prehrano.

 

RAZLOG 6
STOP CETA_RAZLOG 6

“V naravi ni plačila ali kazni: so le posledice.”
Fosilna goriva, pridobljena iz katranskega peska, so med najbolj okoljsko škodljivimi na svetu, večji del le-tega pa prihaja iz kanadske province Alberte. Ko je EU predlagala strožje in učinkovitejše predpise o uporabi katranskega peska, je Kanada uspešno zaustavila njihovo sprejetje ravno prek sporazuma CETA.
Podobna je zgodba z drugimi uničevalnimi praksami, kot je npr. fracking.
CETA ne vsebuje nikakršnih zavezujočih določb na področju varstva okolja na sploh!

 

RAZLOG 7
STOP CETA_RAZLOG 7
Zabetoniranje vodnih virov v komercialno rabo!
V duhu »česar ni v sporazumu, je del sporazuma« bodo obstoječe koncesije za komercialno uporabo vodnih virov podvržene pravilom sporazuma CETA, tako da v prihodnje let-teh morda ne bo mogoče ponovno prenesti pod državno upravljanje.
Je poslance potrebno spomniti na nedavno pobudo za vpis pravice do vode v Ustavo RS?

 

RAZLOG 8
STOP CETA_RAZLOG 8
»Ukinimo demokracijo v zameno za manj kot tisočinko BDPja na leto !«
Študija, ki jo je naročila Vlada, ugotavlja, da bi sporazum CETA prinesel tisočinko odstotka gospodarske rasti na leto (0.001%!!!).
V zameno pa bi se morali odpovedati višjim standardom varovanja okolja, kvalitete hrane, socialne varnosti in tvegati izgubo delovnih mest ter demokratične suverenosti.

Kdo je tu nor?
http://www.mgrt.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/archive/2016/1/browse/2/article/11987/10678/

 

RAZLOG 9
STOP CETA_RAZLOG 9
Sporazum CETA bodo ratificirali nacionalni parlamenti, postopek pa lahko traja več let. Kljub temu pa bi sporazum stopil v ”začasno” rabo takoj, ko bi bil potrjen v Evropskem parlamentu. To pomeni, da bi se Slovenija morala držati pravil zapisanih v CETI, še preden bi se države na demokratičen način o njih izrekle.

 

RAZLOG 10
STOP CETA_RAZLOG 10
»CETA je precedens za sklepanje slabih sporazumov v naprej!«
Če sprejememo ICS in negativni seznam potem poti nazaj ne bo več. Slovenija kot članica EU ne more enostransko radzreti ali izstopiti iz sporazuma, temveč bi morala zato dobiti soglasje vseh ostalih držav. Za vedno bi postali izpostavljeni tožbam korporacij in privatizaciji storitev. Hkrati bi CETA služila kot model vsem ostalim sporazumom EU, kjer bi vnašali podobno nevarna pravila.

 

RAZLOG 11
STOP CETA_RAZLOG 11
»Ne gre za državo – gre za korporacije«
O tem, da je sporazum napisan na kožo korporacijam, verjetno še najbolj zgovorno priča primer Lone Pine, kanadskega energetskega podjetja, ki je na podlagi podobnega sporazuma tožila preko svoje izpostave v ZDA lastno kanadsko vlado, ker je provinca Quebec vzpostavila moratorij na fracking. Tako Lone Pine od kanadske vlade zahteva 180,9 milijonov kanadskih dolarjev odškodnine in izbris zakona o prepovedi okoljsko škodljivega frackinga.
https://stop-ttip.org/blog/when-protecting-the-environment-gets-expensive/
http://www.cbc.ca/news/canada/calgary/transcanada-lawsuit-keystone-xl-pipeline-1.3392446

 

RAZLOG 12
STOP CETA_RAZLOG 12
Ker potrošniki, delavci, kmetje, sindikati, okoljevarstveniki, upokojenci, študentje, šolniki, stroka, javnost… SMO PROTI! 
ZPS – Zveza potrošnikov Slovenije, ZSSS – Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, ZDUS – Zveza društev upokojencev Slovenije, Greenpeace, Umanotera, Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Socialistična partija Slovenije, Protestival, SKO – Skupina Kazenska ovadba, Piratska stranka Slovenije, Iskra, Gibanje 29. oktober, Solidarnost, Alpe Adria Green, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Eko krog, društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo, Ekologi brez meja, Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, Humanitas – Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti, Terra Vera – Društvo za trajnostni razvoj, DSD, IDS, TRS in 4. skupina – civilnodružbena gibanja in posamezniki, Puntarji, gibanje za aktivno državljanstvo, Čezvesoljska zombi cerkev blaženega zvonenja, Antimobing Slovenija, Deep Geen Resistance Slovenia, Sinteza – Gibanje za družbeno prenovo, Mreža za neposredno demokracijo, Skupina fakofTTIP, Maribor…